Procedures & reglementen

Voor het soepel laten verlopen van de organisatie heeft H.V. Internos een huishoudelijk reglement en een aantal procedures opgesteld. Als iedereen deze zo goed mogelijk volgt, verlopen de aanvragen sneller en is er de kleine kans op miscommunicatie. De NHV heeft regels voor handbal en beach handbal opgesteld. Deze kun je hieronder inzien, evenals de statuten van de vereniging.

Wedstrijdwijzigingen

Als een team te weinig spelers heeft is het mogelijkheid om een wedstrijd te verplaatsten. Voor het wijzigen van wedstrijden zijn procedures vastgesteld.

  1. De aanvraag dient te worden ingediend bij het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@handbalinternos.nl)
  2. Met de beheerde van de sporthal wordt de beschikbaarheid gecontroleerd.
  3. Na overleg met de tegenstander wordt formeel een wedstrijdwijziging via het NHV ingediend.
  4. Het wedstrijdsecretariaat communiceert dit besluit met het betreffende team, de scheidsrechter, de beheerder en de verantwoordelijke barbezetting 

Spelregels

De spelregels voor (jeugd)handbal en beach handbal, zoals vastgesteld door het NHV zijn hier in te zien:

 

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is hier te downloaden.

 

Statuten

De statuten zijn hier te downloaden.