Normen & waarden

Normen en waarden. Hoe/Zo doe je dat?

Waarden en Normen, het is een gevoelig maar belangrijk onderwerp, ook binnen H.V. Internos. Allereerst wat zijn waarden en normen? Norm betekent in eerste plaats: maatstaf, regel, richtsnoer. Waarde betekent in dit geval idealen en motieven die binnen de handbal en onze vereniging belangrijk worden gevonden en waarvan geprobeerd wordt deze te bereiken. Voorbeelden: iemand uitlachen is niet leuk (norm); als de scheidsrechter voor een overtreding fluit stop je met spelen (norm); respect voor anderen, gehoorzaamheid (waarde). Klinkt misschien eenvoudig maar we weten allemaal dat het lastig is deze in praktijk te brengen.

Het bestuur van H.V. Internos vindt dat we in de eerste plaats een veilig sportklimaat moeten hebben voor alle leden en met name de kinderen en jongvolwassenen. Tevens wil het bestuur een handbalvereniging waar iedereen op zijn en haar niveau met plezier kan sporten, bewegen en zijn zonder last te hebben van grensoverschrijdend gedrag en geweld. Dit geldt ook voor de scheidsrechters, trainers, alle vrijwilligers en het bestuur. Ongewenst gedrag zoals iemand belachelijk maken, uitlachen, agressief gedrag, pesten, beledigen, grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en geweld zijn onwenselijk en absoluut niet toelaatbaar.

Hoe krijgen we dit voor elkaar? De meesten onder ons zeggen: “gezond verstand gebruiken”, anderen zeggen weer: “behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden”. Maar dat is vaag en niet erg concreet. Wat voor mij aanvaardbaar is, kan bij iemand anders irritatie of woede opwekken. Je kan deze direct uiten maar ons advies is eerst tot 10 of 100 tellen voordat je reageert. Laat de eerste emoties even bezinken voordat je reageert. Dit geldt voor iedereen, sporters, ouders, trainers, vrijwilligers en ook het bestuur. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat en voor het plezier in handbal in en rondom het veld. Daarom doen we een beroep op jullie allen om dit voor elkaar te krijgen. Hoe? Door elkaar aan te spreken op een vriendelijke maar kordate manier. Het zal niet altijd lukken maar dat mag geen reden zijn om het niet te doen! Als we dit de norm maken zorgen we samen voor een veilig en vriendelijk sportklimaat. En mocht dit niet lukken dan kan je met klachten terecht bij de vertrouwenspersoon of het bestuur.


Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk en hier met iemand over wil praten.  De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging. De vertrouwenspersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.
Binnen HV Internos is dit Ilonka Godschalk. Zij is per mail te bereiken via vertrouwenspersoon@handbalinternos.nl

 

Het klachtenreglement van H.V. Internos

Gedragregels H.V. Internos

Omgangsregels H.V. internos

Gedragscode VOG H.V. Internos