Een stukje geschiedenis

In 1962 richtte Ruud van Cauter samen met een aantal familieleden en vrienden een handbalvereniging op. Zij speelden en trainden op de Schapenweide. Later mochten zij gebruik maken van het voetbalveld van v.v. Internos aan de Bisschopsmolenstraat. Naast het beschikbaar stellen van de accommodatie ontving men ook enige financiële steun van de voetbalvereniging. Besloten werd toen om ook onder dezelfde naam te gaan spelen. Zo werd Handbalvereniging Internos geboren. De “handbal” ging daarna zijn eigen weg en kreeg met de realisering van het noordelijk deel van het sportpark een eigen handbalveld voor de veldcompetitie. Voor de zaalcompetitie moest men uitwijken naar de veilinghallen in Breda. Menig oud-Internosser zal je nog kunnen vertellen hoe koud het daar kon zijn.

Begin jaren-70 verhuisden we voor de zaalcompetitie naar de zojuist gereedgekomen sporthal “De Lage Banken”. Het was een hele vooruitgang.

Met de verhuizing werd ook het handballen meer prestatiegericht aangepakt. De heren begonnen aan hun opmars naar de 1e divisie. Inmiddels werd door de Gemeente een verhard handbalveld aangelegd naast de sporthal. Een ideale locatie met toekomstmogelijkheden. Op 21 april 1989 werd een volgende belangrijke mijlpaal gerealiseerd, het clubhuis werd geopend.

Midden jaren-80 ging de dameslijn zich roeren. Via de 1e klasse gingen zij landelijk spelen in de 3e-divisie. Dit zou het begin worden van een enorme successtory die (voorlopig) eindigde als kampioen van de 1e-divisie in 1989. Promotie naar de ere-divisie zat er voor de dames niet in omdat het Verbond een promotie/degradatiecompetitie had bedacht en onze dames daarin net tekort kwamen.

Eind jaren-80 kreeg ook de jeugd een injectie. De jeugd werd opgeleid om later door te stromen naar de eerste teams. Veel trainen en spelen tegen sterke tegenstanders. Uiteindelijk wierp dit beleid zijn vruchten af en bezorgden onze vereniging tot nu toe 16 landskampioenen.

Ook op andere fronten werd handbalvereniging Internos actief. Er werd gestart met de organisatie van een jaarlijks terugkerend veldhandbaltoernooi dat uitgroeide tot één van de allergrootste van Nederland.

Het clubblad het “Onderonsje” werd geïntroduceerd en na jaren van afwezigheid heeft het “onderonsje” een digitale come-back gemaakt in 2017.

Het jaar 2003 stond vrijwel volledig in het teken van het 40-jarig bestaan. Ook hier hebben de leden laten zien tot iets bijzonders in staat te zijn. De jubileumdag, de Handbalmarathon, de Onderonsdag, BinGetBal en het jubileumboek zullen altijd in onze gedachten blijven. 10 jaar later werd dat nog eens overgedaan met het 50-jarig bestaan.

Na wat strubbelingen binnen de vereniging heeft de HV Internos sinds de verhuizing naar het Trivium in 2014 weer de weg gevonden naar een stevige vereniging waar breedtesport samen kan gaan met prestatiesport, waar spelplezier op de eerste plaats staat en waar jeugdleden en senioren elkaar ontmoeten en met plezier komen. Handbalvereniging Internos blijft een bijzondere club, geboren uit een stel vrienden, en waar je vrienden maakt voor het leven.