Bestuur en commissies

Het bestuur van HV Internos geeft leiding aan de vereniging.
Het bestuur werkt samen met diverse commissies die ieder hun eigen taken en bevoegdheden hebben.

Download hier het organogram van HV Internos.

Bestuur

Tonnie Peemen
Algemeen bestuurslid
timeout@handbalinternos.nl

Nicole de Vries
Secretaris
secretaris@handbalinternos.nl

Ron Dujardin
Voorzitter
voorzitter@handbalinternos.nl

Joost Schilderman
Penningmeester
financien@handbalinternos.nl

Technische Commissie

Deze commissie regelt alles wat betrekking heeft op de technische zaken van de vereniging. Zoals afspraken rondom wedstrijden, trainingen, teamindelingen. De commissie geeft advies aan het bestuur van de vereniging. Dit advies is in beginsel leidend voor het bestuur.

Joost Schilderman

Paul van Gurp

Triviumbeheergroep

Voor het goed kunnen trainen en spelen is het van belang dat onze sportaccommodatie in uitstekende staat is. Deze commissie zorgt voor het onderhoud en beheer van de sportaccommodatie, de kantine en de materialen.

Bas Nieuwesteeg
Beheer Time Out

Tonnie Peemen
Beheer Trivium

William Siemons
Onderhoud Trivium

Communicatiecommissie

Edwin Nuijten
IT beheer zaal

Nicole de Vries
Websitebeheer
webmaster@handbalinternos.nl

Ledenadministratie

Kees Aerts
Ledenadministratie
ledenadministratie@handbalinternos.nl

Wedstrijdsecretariaat

Werner van Nijnatten
Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretariaat@handbalinternos.nl

Scheidsrechters contactpersoon

Het aanspreekpunt voor het NHV mbt scheidsrechterzaken en verantwoordelijk voor de planning van verenigings- en bondsscheidsrechters. Mede verantwoordelijk voor de opleiding scheidsrechters.

Werner van Nijnatten
Scheidsrechters contactpersoon
wedstrijdsecretariaat@handbalinternos.nl