Inschrijfformulier

  Jouw gegevens

  Geslacht:ManVrouw

  Geboortedatum   

  Upload pasfoto   

  Hierbij meld ik mij aan als lid van Handbalvereniging Internos. Ik heb kennisgenomen van de statuten, het Huishoudelijk reglement , Privacy Policy op www.handbalinternos.nl en de bijgevoegde informatie en ik ga daarmee akkoord.

  Machtiging inzake contributie HV Internos

  Ik verklaar mij akkoord met de regeling van automatische incasso

  Toestemming publicatie beeldmateriaal

  Bij Handbalvereniging Internos worden regelmatig foto’s en mogelijk ook video’s gemaakt, zoals bij wedstrijden en verenigingsactiviteiten. Wij gaan zorgvuldig om met dit beeldmateriaal en daarom vragen wij om uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u, uw zoon of dochter.

  Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Handbalvereniging Internos heeft geen invloed op foto’s of video’s die door anderen worden gemaakt tijdens wedstrijden of activiteiten.


  U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. U mag ook op een later moment alsnog schriftelijk toestemming geven.

  Hierbij verklaar ik / ouder (of voogd) dat beeldmateriaal door Handbalvereniging Internos wel gebruikt mag worden voor publicatie. voor leden van jonger dan 16 jaar is er toestemming van de ouders (of voogd) nodig.