Contributie

De vastgestelde contributiebedragen zijn als volgt:

Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,00

De verenigingscontributie wordt per drie maanden afgeschreven.

Bondscontributie wordt  eenmaal per seizoen (in maart) in rekening gebracht bij de leden die competitie spelen.
De hoogte van de bondscontributie wordt in maart gepubliceerd.
Bondscontributie is de contributie die door het NHV wordt vastgesteld en dor de vereniging moet worden afgedragen aan het NHV.

Meer informatie is verkrijgbaat via de mail bij de ledenadministratie@handbalinternos.nl