Mantelzorg 2023

Beste coaches, teamcontactpersonen en betrokken ouders van (jeugd)spelers,

De laatste corona-jaren hebben we het niet kunnen doen, maar dit jaar kan het gelukkig wel
weer, de mantelzorg.

Het duurde even voordat de vergunning rond was en de zeecontainers
geregeld waren (daar schijnt een schaarste aan te zijn), maar ook dit jaar kunnen we gelukkig
de mantelzorg weer verzorgen tijdens de carnaval en zullen we ons weer inzetten om de kas
van HV Internos te spekken en contributie behapbaar te houden.

Degene die hiermee niet bekend zijn vragen zich wellicht af wat mantelzorg met handbal te
maken heeft. Mantelzorg binnen Internos is de zorg voor de mantel (jas) van feestgangers
tijdens carnaval. Tegen betaling kunnen zij hun jas achterlaten in de door Internos beheerde
zeecontainers op de markt van Etten-Leur (tegen over café Marktzicht). Dit doen we van
donderdag t/m maandag.
Deze activiteit kan alleen met voldoende inzet van leden en ouders van jeugdleden (en
overige familie, vrienden en kennissen), die zorg dragen voor de mantels. Het is dit jaar kort
dag, maar toch hopen we van jullie inzet gebruik te kunnen maken.

Het levert Internos altijd een leuk bedrag op.
De laatste keer in 2020 hebbben we er als Internos zijnde zo’n € 7000 aan overgehouden en dat bedrag is zeker nu na de corona-jaren van harte welkom.
Elk team heeft via de teamapp de indeling ontvangen. Daarin staat de indeling van de teams per shift en hoeveel mensen er per shift nodig zijn. De shifts duren ongeveer 2 a 2,5 uur.
Graag aanmelden via je teamcoach/manager.

Mocht je in de shift van je team niet kunnen, maar wil je wel je steentje bijdragen, dan kan je
je aanmelden via mantelzorg@handbalinternos.nl.
– Het team is verantwoordelijk voor aanleveren van het aantal personen per shift. Bij
ziekte/uitval blijft het team verantwoordelijk en zorgt zelf voor vervanging.
– Jeugd jonger dan 18 mag worden ingezet, dan wel onder begeleiding. Denk ook aan
opa’s, oma’s, ooms, tantes, partners, vrienden en andere mensen uit ieders kennissenkring.
– De teamverantwoordelijke geeft naam, e-mail en telnr van de ingedeelde personen
uiterlijk woensdag 15 februari door aan mantelzorg@handbalinternos.nl
– Mochten er mensen op andere dagen willen, dan kunnen zij dit ook via de
teamverantwoordelijke aangeven. De teamverantwoordelijke geeft dit ook door
mantelzorg@handbalinternos.nl

Op woensdag 15 februari is er om 20.00 uur een korte uitleg over de werkwijze en is er
de gelegenheid om vragen te stellen.