Communicatie

Een van de punten die op de ALV besproken is, is de communicatie.
Binnenkort zal daar nog een toelichting over gegeven worden op de website.

Een punt willen we alvast kenbaar maken.
Naast de website hebben we een Facebookpagina en aan die pagina zijn groepen gekoppeld.
Sommige groepen zijn besloten (dus alleen voor onze leden) maar er zijn inmiddels ook openbare groepen.

Openbare groepen maken we voor (jaarlijks) terugkerende openbare evenementen, als eerste het beachhandbaltoernooi. In de toekomst komen daar wellicht nog wel evenementen bij.

Degenen die het evenement organiseren zijn beheerder van de groep en plaatsen daarin alle relevante informatie. Op het moment dat iemand stopt, zorgen we dat diegene geen beheerder meer is en kan degene die het overneemt beheerder worden. Zo hoeven we niet elke keer een nieuwe groep of pagina aan te maken. Aan een evenement zit ook een emailadres gekoppeld. Ook dat wordt overgedragen zodra iemand stopt. Op die manier blijft alle kennis en informatie van voorgaande jaren bewaard.
Inschrijfformulieren, uitslagen, foto’s etc kunnen allemaal in de groep worden geplaatst. Vanuit de groepspagina kun je berichten natuurlijk altijd delen op je privĂ©pagina, maar het startpunt is de groep.

Ook in de communicatie naar buiten (dus buiten de vereniging) blijft de naam en het mailadres hetzelfde (alleen de persoon erachter kan wijzigen).
We vinden het namelijk belangrijk om als vereniging zichtbaar te zijn en te blijven en dat kan alleen als we te allen tijde op dezelfde wijze naar buiten treden.

We hebben hiervoor gekozen omdat in het verleden te vaak pagina’s zijn aangemaakt, mensen zijn gestopt en niemand kan nog op de oude pagina. Dus er werd weer een nieuwe gemaakt.
Hetzelfde geldt voor mailen, mensen organiseren een evenement of regelen iets voor de vereniging en mailen vanuit hun privé mailadres. Maar op het moment dat iemand stopt, wordt vaak niet alle informatie overgedragen. Men beschikt niet over alle mailadressen en men begint weer van voor af aan. Dat willen we niet meer.

Wil je iets voor of namens de vereniging organiseren?
Meld je dan bij onze webmaster Nicole (via webmaster@handbalinternos.nl) en zij zorgt er dan voor dat je een Internos mailadres krijgt (of dat een bestaand mailadres overgedragen kan worden).