Ongewenst gedrag

Het maakte veel los: de onthullingen over The Voice in het programma BOOS. Eerder was er al de #metoo beweging en afgelopen week volgde ineens het verhaal van het vertrek van de technisch directeur van Ajax als gevolg van ongewenst gedrag binnen de omgeving van de club.

John van Dorst, coach HB1 bij HV Internos: “De berichtgeving van de afgelopen weken heeft ons met de neus op de feiten gedrukt; er is nog veel te doen als het gaat over grensoverschrijdend gedrag, maar ook over de cultuur die er nodig is om je uit te spreken. Voor iedere organisatie is dit een wake-up call om te benadrukken hoe belangrijk het is om te (blijven) spreken over gewenst en ongewenst gedrag. Of dit nou gaat over discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of andere zaken.

De afgelopen jaren hebben we met z’n allen gebouwd aan het fundament van HV Internos; goede en goed opgeleide trainers, stroomlijning van processen, verduidelijking van regels en afspraken en vergroting van de betrokkenheid van onze leden. Hierdoor heeft HV Internos haar eigen positie versterkt, met betrekking tot handbalprestaties en als vereniging. We willen een handbalvereniging zijn waar iedereen zich welkom en voelt en waar je je sportieve talent kunt benutten en je samen gezellig kunt handballen. Als vereniging zijn we in zekere zin een afspiegeling van de maatschappij en willen dat ook zijn. Dat geeft ons een verantwoordelijkheid, en dat is dat we altijd respectvol met elkaar omgaan en een veilige, open sfeer met én voor elkaar creëren.

Een plezierige en veilige sportomgeving
HV Internos wil een handbalvereniging zijn waar leden kunnen sporten in een plezierige en veilige omgeving, waar leden elkaar met respect behandelen. Ongewenste omgangsvormen horen daar met klem niet bij. Iedereen bij HV Internos moet kunnen handballen zonder zich bedreigd te voelen of ongewenst gedrag te ervaren. De Normen en Waarden van HV Internos beschrijven duidelijk de waarden en verantwoordelijkheden die we allemaal – ook op dit gebied – dragen.

Richtlijnen voor de trainer / coach
De trainer en/of coach bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer binnen een team en heeft ook een voorbeeldfunctie. Wees je als trainer/coach bewust van het volgende:

  1. Besef dat je een voorbeeldfunctie hebt en gedraag je daar naar.
  2. Maak duidelijk welk gedrag niet wordt getolereerd.
  3. Bespreek het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag minimaal jaarlijks aan de start van het seizoen, en bij de start van nieuwe teamleden.
  4. Check regelmatig hoe de sfeer wordt ervaren, en  in 1 op 1 gesprekken. Niet iedereen durft of kan hier wellicht open over zijn binnen een team.
  5. Wijs je teamleden op de verschillende mogelijkheden om het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld via de Vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Wat is een vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten.  De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag, of die over een concreet incident een vertrouwelijk gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging. De vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders van leden, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Binnen HV Internos is dit Ilonka Godschalk. Zij is per mail te bereiken via vertrouwenspersoon@handbalinternos.nl


Heeft dit je aan het denken gezet?

  1. Ongewenst gedrag kan bewust plaatsvinden, maar ook onbedoeld intimiderend overkomen. Het gaat niet om de intentie van de dader, maar hoe de ontvanger het ervaart. Besef dat wat jij onschuldig vindt, door een ander als vervelend, vijandig of intimiderend kan worden ervaren. Wees je daar van bewust!
  2. Ben je getuige of slachtoffer van ongewenst gedrag, maak dit dan bespreekbaar met degene die je vertrouwd, zoals bijvoorbeeld je ouders of een teamgenoot. Hoe lastig dit ook kan zijn, benoem welk gedrag je niet accepteert en/of wenselijk vindt én wat je verwacht in de toekomst.
  3. Als het niet mogelijk is deze problemen met je ouders, verzorgers, teamgenoot, coach trainer op te lossen, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging.

Zero tolerance
Eén ding moet glashelder zijn voor eenieder. Grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging is onacceptabel! Ik vertrouw en reken er dan ook op dat we met zijn allen alles-op-alles zetten dit altijd te bewaken.

En voor iedereen geldt ook de deur bij het bestuur staat altijd open voor een gesprek, vragen opmerkingen of suggesties.

Met sportieve groet en dank aan John voor de voorzet,
Ron Dujardin, voorzitter HV Internos