Algemene Ledenvergadering

Door de nieuwe versoepelingen kunnen we nu ook (eindelijk) een fysieke ledenvergadering houden. Deze zal plaatsvinden op 18 juni in onze kantine. Wel is het even noodzakelijk om van te voren je te melden bij onze secretaris via secretaris@handbalinternos.nl zodat we weten hoeveel mensen er komen en eventueel maatregelen kunnen nemen als het er teveel worden. We hopen en rekenen natuurlijk op een goede opkomst.

De agenda tref je hieronder aan. Let ook op de oproepen die we doen om een aantal commissies weer op sterkte te brengen of juist commissies in het leven te roepen. Het bestuur kan niet alles alleen en heeft jullie hulp daarbij nodig.

Heb je nog specifieke punten die je wilt inbrengen of verzoek tot een agendapunt, laat het ons weten.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

 18 juni 2021 in de kantine

Aanvang: 19.30 uur

 1. Welkom & opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Benoeming bestuursleden:
  Kamiel Gerardu en Tonnie Peemen worden voorgedragen als algemeen bestuurslid.
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Stand van zaken vereniging/ gevolgen coronacrisis.
 6. Financieel verslag 2019/2020
 7. Begroting 2020/2021     
 8. Technische zaken
  (stand van zaken, oproep leden technische commissie)      
 9. Sponsoring
  (stand van zaken en oproep leden sponsorcommissie)        
 10. Activiteiten commissie
  (oproep leden voor vorming activiteitencommissie)
 11. Co√∂rdinator kantine diensten        
 12. Trivium beheer / Kantine / medegebruik               
 13. Communicatie                  
 14. Rondvraag
 15. Sluiting